De wet Breyne regelt de bouw van woningen in België. Ze garandeert de kandidaat-bouwer of koper uitgebreide bescherming, onder meer via een contract met transparante info over de totaalprijs van een project, de betalingsvoorwaarden, etc. Bovendien legt de wet vast wie verantwoordelijk is en ze voorziet financiële garanties (zoals bv de verplichting de betaling in schrijven te voldoen volgens de vorderingswerken, het gegeven dat

een nieuwbouwwoonst in 2 fases, voorlopige en definitieve oplevering, opgeleverd moet worden waar minstens één jaar tussen moet zitten) De meest waardevolle garantie stelt dat de aannemer of verkoper gedurende tien jaar aansprakelijk is voor elk ernstig gebrek – zichtbaar of verborgen – dat de stabiliteit of de stevigheid van de woning aantast. Een groot verschil met wie een bestaande woonst koopt en deze garantie niet geniet!