Veelgestelde vragen

Antwoorden op veelgestelde vragen

U geniet 6% indien volgende voorwaarden voldaan zijn:

–      de aankoop door natuurlijke personen (personen) gebeurt

–      de aankoop een gezinswoning betreft. Het moet om een bestaande woning gaan, dat hoofdzakelijk dient of zal dienen voor de huisvesting van één gezin of een persoon

–      de koper of kopers nog geen volledige en volle eigenaar zijn van een andere woning of bouwgrond zijn

–      het om de aankoop van de hele volle eigendom gaat

–      de koper op het adres van de gekochte woning ingeschreven wordt in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister, binnen de twee jaar na het verlijden van de notariële aankoopakte

Grond bij akte

Constructie volgens vorderingen van de werken

Verhuis na voorlopige oplevering en volledige betaling
Wanneer u een woning gaat verkopen of verhuren, dan moet u een EPC of energieprestatiecertificaat kunnen voorleggen. Dit certificaat toont aan de koper of huurder hoe energiezuinig uw pand is.

Een oplevering gebeurt in twee fases: een voorlopige en een definitieve oplevering. Dat geldt zowel voor jouw appartement als voor de gemeenschappelijke delen. Er zijn dus vier opleveringen in totaal. De wet-Breyne geeft aan dat er tussen de voorlopige en de definitieve oplevering minstens één jaar moet liggen. Het idee daarachter is dat het gebouw een winter moet hebben meegemaakt voor je tot de definitieve oplevering kan overgaan. 


Verder mag de definitieve oplevering van je eigen appartement pas gebeuren nadat de gemeenschappelijke delen definitief zijn opgeleverd. De voorlopige oplevering van je eigen appartement kan daarentegen wel al gebeuren als er nog geen voorlopige oplevering van de gemene delen plaatsvond. 


Je kan de voorlopige oplevering van je eigen appartement weliswaar wel weigeren als er nog essentiële zaken aan de gemene delen ontbreken: bijvoorbeeld als de toegangsdeuren van de gemene delen nog niet werden geplaatst of de lift nog niet werd geïnstalleerd. Is de afwerking van de gemeenschappelijke delen wel grotendeels rond? Dan kan je de voorlopige oplevering van je eigen appartement om die reden niet zomaar weigeren.De wet Breyne regelt de bouw van woningen in België. Ze garandeert de kandidaat-bouwer of koper uitgebreide bescherming, onder meer via een contract met transparante info over de totaalprijs van een project, de betalingsvoorwaarden … Bovendien legt de wet vast wie verantwoordelijk is en ze voorziet financiële garanties. 

  • 10 jaar aansprakelijkheid
  • Betaling volgens vordering van de werken
  • Prijsherzieningen contractueel vastgelegd 
  • Voltooiingswaarborg (uitschrijven) 
  • Verplichte oplevering: voorlopige en definitieve oplevering

U ontvangt 2 sleutels + sleutelkaart bij voorlopige oplevering.

Ja, met de sleutelkaart.

U ontvangt 1 afstandsbediening.

Ja, aangeraden na 5 jaar. Dit om zettingen en haarscheuren te voorkomen.

Voor de voorlopige oplevering.

Voor de voorlopige oplevering.

Stuur een mail naar info@somproject.be of contacteer ons op het nummer +32 11 28 00 80.

U zal tijdig uitgenodigd worden door uw contactpersoon. Hij/zij geeft u een juiste planning mee.

Enkele maanden na de oplevering.

Enkele maanden na de oplevering.

Dit is afhankelijk van de beschikbaarheid van de materialen en aannemers.