Wanneer moet je een brandverzekering afsluiten?

De definitieve verkoop van een woning vindt plaats zodra de koper en verkoper overeenstemming hebben bereikt over de prijs en dit officieel hebben vastgelegd in een verkoopovereenkomst of compromis. Zodra een dergelijke overeenkomst is afgesloten, gaat het eigendom van de woning over naar de koper. Volgens de wet draagt de koper vanaf dat moment de risico’s die gepaard gaan met het bezit van de woning en moet hij zelf de nodige verzekeringen regelen, zoals een brandverzekering. Maar wanneer is het juiste moment om een brandverzekering af te sluiten?

Wiens brandverzekering moet worden aangesproken?

In de praktijk is het vaak zo dat je pas op een later tijdstip, meestal na het verlijden van de notariële akte, feitelijk over het gekochte goed kunt beschikken. In deze situatie is het van belang om voorzorgsmaatregelen te nemen op het gebied van verzekeringen, zodat de woning te allen tijde gedekt blijft tegen schade. Want wiens brandverzekering moet bijvoorbeeld worden aangesproken als de woning in die tussenliggende periode afbrandt? Hoe ga je om met die periode?

De wetgeving biedt enige bescherming aan de nieuwe eigenaar: bij de overdracht van onroerend goed eindigt de lopende brandpolis automatisch pas drie maanden na het verlijden van de verkoopakte. Gedurende die periode blijft de koper dus gedekt via de brandverzekering van de verkoper.

Wanneer moet je een brandverzekering afsluiten?

Indien je met de verkoper overeenkomt om de overdracht van risico’s en eigendom uit te stellen tot de datum van het verlijden van de akte, wat vaak voorkomt in de praktijk, is het essentieel om dit op te nemen in de compromis via een clausule van eigendomsvoorbehoud. In dat geval moet je als koper de brandverzekering voor je nieuwe woning pas laten ingaan vanaf de datum van de eigendomsoverdracht bij het verlijden van de akte. Tot die tijd draagt de verkoper het risico en zal diens brandverzekering worden aangesproken in geval van schade aan de woning.

Als er geen clausule van eigendomsvoorbehoud is opgenomen in de compromis, draag je wel het risico. Als de woning door overmacht verloren gaat tussen het ondertekenen van de compromis en het verlijden van de akte, kan je als koper (schuldeiser) niet langer de levering eisen en ben je verplicht de aankoopprijs te betalen. In dat opzicht is de compromis juridisch bindend.

Advies voor het afsluiten van een brandverzekering

Als koper heb je geen garantie over de brandverzekering van de verkoper. Je weet niet of de verkoper wel een brandverzekering heeft afgesloten, of het pand voor een passend bedrag is verzekerd, en of er geen opschorting van garanties heeft plaatsgevonden. Hierdoor kun je niet volledig gerust zijn dat de woning tot aan het verlijden van de akte adequaat is beschermd. Daarom is het aan te raden om als koper net vóór het ondertekenen van de compromis je eigen brandverzekering af te sluiten voor de nieuwe woning, zodat je met een gerust hart kunt zijn.

Heb je vragen over wanneer je het beste een brandverzekering kunt afsluiten? Neem contact met ons op.