Wanneer u een woning huurt of verhuurt, is het essentieel dat u beschikt over de juiste verzekeringen. Als verhuurder dient u een brandverzekering voor het pand af te sluiten, terwijl de huurder een aansprakelijkheidsverzekering nodig heeft voor brand- en waterschade. Voorheen werd deze afspraak vaak al vermeld in het huurcontract, maar sinds de invoering van het Vlaams Woninghuurdecreet in 2019 is dit ook wettelijk verplicht. Hoe werkt dit precies? Welke verzekeringen zijn nodig bij het verhuren of huren van een huis? In dit blogbericht leggen we het uit.

Brandverzekering voor huurder en verhuurder

De verhuurder van een pand is wettelijk verplicht om een brandverzekering af te sluiten voor het gebouw, meestal tegen de nieuwwaarde ervan. Dit zorgt ervoor dat u een toereikende schadevergoeding ontvangt in geval van bijvoorbeeld een brand, veroorzaakt door een kortsluiting of een natuurramp. Bij aanzienlijke schade is het belangrijk dat u voldoende vergoeding krijgt om de woning in de oorspronkelijke staat te herstellen, en een brandverzekering op nieuwwaarde biedt deze mogelijkheid.

Verplichte verzekering voor de verhuurder

Naast de reguliere brandverzekering (die ook waterschade dekt), is de verhuurder verplicht om ook een aansprakelijkheidsverzekering voor brand- of waterschade af te sluiten. Dit is van belang omdat de verhuurder aansprakelijk is wanneer er schade ontstaat door zijn nalatigheid, zoals brand als gevolg van een verouderde elektriciteitscentrale of waterschade door een slecht onderhouden waterleiding.

Verplichte verzekering voor de huurder

Sinds 2019, na de invoering van het Vlaams Woonhuurdecreet, is ook de huurder wettelijk verplicht om een brandverzekering af te sluiten die schade door brand of water dekt. Deze verzekering wordt meestal afgesloten voor de werkelijke waarde van de gehuurde woning, niet de nieuwwaarde. Een huurder hoeft zich slechts te verzekeren voor de daadwerkelijke waarde van het gehuurde pand.

Afstand van verhaal

Soms kiest de eigenaar-verhuurder voor een clausule ‘afstand van verhaal’ in zijn brandverzekeringspolis. Met deze clausule is de huurder ook gedekt in de brandverzekering van de verhuurder. Vaak wordt de premie die hierbij hoort door de verhuurder aan de huurder doorberekend.

Hoewel dit vaak goedkoper is dan een traditionele brandverzekering voor de huurder, heeft de huurder geen inspraak in wat precies wordt gedekt. Als u liever zelf de controle behoudt, is het raadzaam om toch zelf een brandverzekering af te sluiten.